Your Demo Course

Lär dig karta och kompass

En guide som leder dig till rätt köp | Kursskapare: Friluftskurser.se /

Denna kurs lanseras i maj 2017

Efter den här kursen vet du skillnaden på 1:50 000 och 1:100 000, du kan ta ut en kurs och förstår alla symboler och tecken på kartan. Kursen behandlar fysiska kartor även om kunskapen till digitala kartor i många fall är densamma.


Kursinnehåll:

  • Olika skalor på kartor
  • Vilken karta ska jag köpa?
  • Olika material på kartor
  • Kartans symboler och beteckningar
  • Tolka höjdkurvor
  • Mäta avstånd på kartan
  • Beräkna tid för förflyttning
Om du skapar en profil på Friluftskurser.se kommer du att få information om när kursen finns tillgänglig.

Skapa din profil här